woensdag, oktober 04, 2006

Doe iets met je mening op 8 oktober ! Kies een mooie toekomst voor je stad !

Een stad waar het goed en betaalbaar wonen is. Met groen in de buurt en gezonde lucht om vrij te ademen. Met straten en pleintjes voor jong en oud, voor voetgangers en fietsers.

Een warme, solidaire stad waar iedereen meetelt. En waar elke burger de kans krijgt om de toekomst mee vorm te geven.

Doe iets met je mening op 8 oktober ! Kies een mooie toekomt voor je stad !

Stem GROEN! Stem kandidaat nr 4 - Marc De Smet

vrijdag, september 29, 2006

0110: ALLEN DAARHEEN !

Een gratis festival in Antwerpen, Brussel, Charleroi en Gent

VOOR VERDRAAGZAAMHEID
TEGEN RACISME

TEGEN EXTREMISME
TEGEN ZINLOOS GEWELD

Nu zondag 1 oktober !


woensdag, september 27, 2006

VERKIEZINGSDEBAT om absoluut bij te wonen en nauwlettend te volgen !

Thema: de privatisering van de gemeentediensten
Moderator: Michel Vanhoorne

met Geert Verdoodt (Spirit), Danny Denaeyer (NVA), Marc Gielens (CD&V), Luc Willems (VLD), Patrick De Smedt (Sp.a) en Els Keytsman (Groen!)

VRIJDAG 29 SEPTEMBER om 20u ! Inkom gratis ! Mis dit niet !

Organisatie: Trefcentrum DE NIEUWBEEK ism LEF
Plaats: TC DE NIEUWBEEK - Nieuwbeekstraat 35 - 9300 Aalst

maandag, september 25, 2006


Bijdrage Site LEF (Links Ecologisch Forum)


Doe de denktest – Marc De Smet (Aalst) (5.9.06)
Marc De Smet is 4de kandidaat op de lijst Groen!voor de gemeenteraad te Aalst. Hij werd als kommunist op deze lijst gevraagd


Hoe bent u tot uw huidig politiek engagement gekomen?

Als kommunistisch militant ( ik ben dit al van mijn 17 jaar) heb ik regelmatig deelgenomen aan verkiezingen tot in het begin van de jaren tachtig. Toen wij als K.P.vaststelden dat dit contraproductief begon te werken hebben wij dan ook besloten daar niet meer deel te nemen. Daar ik als kommunist uiteraard voorstander ben van een progressieve frontvorming ben ik dit jaar dan ingegaan op het voorstel van GROEN! om met hen deel te nemen aan de verkiezingen. Een stem voor GROEN! is een goede stem! Hun inbreng is noodzakelijk in onze Westerse consumptiemaatschappij. Een rood-groene oppositie is een waarborg voor onze democratie.Er zijn in het programma van GROEN! voldoende raakpunten die mij overtuigd hebben om samen met hen naar de kiezer te gaan.


Wat moet er volgens u gebeuren inzake de volgende thema’s?

Woningproblematiek
Er is dringend nood aan meer sociale woningen.Ik wil het aanbod van kwalitatieve sociale huisvesting verhogen en de wachtlijsten verminderen, met nadruk op kleinschalige wijkprojecten. Bij nieuwe woonprojecten waarborgt de stad een gezonde mix van normale kavels,sociale kavels en sociale huur/koopwoningen.

Tewerkstelling
In het lokaal werkgelegenheidsbeleid wordt de klemtoon gelegd op enerzijds ondersteuning van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt en op steun voor toekomstgerichte duurzame en innovatieve projecten. Er gaat ruime steun naar alle projecten in de sociale economie. Mensen met een laag inkomen, werkzoekenden of leefloners, worden gesteund bij het opzetten van een eigen onderneming.

Onderwijs
Lokaal onderwijsbeleid beperkt zich niet tot gemeentelijk onderwijs. Lokale samenwerking met andere scholen over de onderwijsnetten heen is noodzakelijk voor een goed doelgroepenbeleid, een goede uitgebouwde buitenschoolse opvang, een gemeenschappelijke infrastructuurbeleid en een school ingebed in buurten en wijken. De stad stimuleert en regisseert een aantal initiatieven van samenwerking tussen de verschillende schoolnetten: netoverschrijdend leerlingenvervoer en mobiliteitsplannen, projecten rond schoolkansen van allochtone jongeren, gebruik duurzame producten, delen van zwembaden of andere schoolinfrastructuur.

Privatisering van gemeentelijke diensten
Ik ben categoriek gekant tegen de privatisering van de gemeentelijke diensten omdat dit een bedreiging betekent voor de gemeentelijke democratie. Er zal geen democratische controle meer zijn door de gekozen gemeenteraadsleden. De statutaire tewerkstelling van het personeel komt in gedrang, alsook ondergraaft het nieuwe decreet de rechten van de gemeenteraadsleden i.v.m. de geheimhouding.

Opvang van asielzoekers en migranten
Ik wil ook aandacht voor de situatie van mensen zonder papieren in de gemeente. Voor deze mensen moet een aantal basisrechten gegarandeerd worden, zoals het recht op medische hulpverlening. Er komt ook tijdelijke noodopvang voor uitgeprocedeerde vluchtelingen in Aalst. De stad werkt niet mee aan uitzettingen als niet duidelijk is wat er met betrokken persoon zal gebeuren. Wat mij betreft werkt stad Aalst niet mee aan het moedwillig dakloos maken van mensen.De inschrijving bij de dienst bevolking is voor nieuwkomers het eerste contact met Aalst en voor vreemdelingen het eerste contact met België. Vandaag is dit teveel beperkt tot een administratief contact. De stad moet meer ontvangstmomenten organiseren voor nieuwe inwoners. Er komt een aparte pagina op de website van destad voor nieuwkomers. Geïnteresseerde nieuwkomers worden in contact gebracht met de lokale verenigingen.

Internationale samenwerking (vredes- en ontwikkelingsbeleid)
Aalst sluit zich actief aan bij bestaande campagnes van de vredesbeweging en voor haar burgers de persoonlijke deelname eraan faciliteren. De gemeente neemt deel aan de jaarlijkse Vlaamse Vredesweek als “vredesgemeente”, aan vredesinitiatieven zoals Mayors for Peace (kernontwapening), kan vervoer organiseren naar vredesmanifestaties, kan actuele gemeenteraadsmoties op voorstel van vredesorganisaties steunen, kan als gemeente met de bevolking reageren op belangrijke politieke crisismomenten (zoals uitbreken Irak-oorlog).Het stadsbestuur erkent en ondersteunt effectief de Raad Internationale Samenwerking als officiële adviesraad voor Noord-Zuidbeleid. Samen met het lokale middenveld betrekt het stadsbestuur ook de hele bevolking zo sterk mogelijk bij het beleid. Jaarlijks worden daarvoor minstens enkele acties opgezet. Informeren en sensibiliseren zijn de kerntaak van het lokale Noord-Zuidbeleid. De gemeente werkt hiervoor samen met het lokale middenveld en biedt ondersteuning.De stad moet haarmiddelen verhogen om naar verhouding bij te dragen aan de 0,7% norm ( of beter nog de 1%) van het B.N.I.voor ontwikkelingssamenwerking.

Gemeentelijke democratie
Lokale democratie moet meer zijn dan eenmalige inspraak. Ik wil een grondige herziening van de bestaande inspraakprocessen zodat burgers vanaf het begin van een besluitvormingstraject betrokken worden, en niet enkel aan het einde. Om voldoende draagvlak voor de uiteindelijke beleidskeuzes bij grootschalige projecten te verwerven, is een tijdige en intensieve communicatie tussen het stadsbestuur, de projectverantwoordelijken en de bevolking nodig.

Fractiediscipline
Indien verkozen, zal ik de fractiediscipline volgen, uitzonderlijk niet.

Meer info vinden jullie op http://www.lef-online.be

vrijdag, september 22, 2006

Is dit nog van deze tijd??

VS houden WHO-resolutie over behandeling van aids tegen

Een resolutie over de universele beschikbaarheid van behandeling tegen HIV en aids is vrijdag op een regionale conferentie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ingetrokken, omdat de Verenigde Staten de tekst gewijzigd wilden zien. De Amerikaanse delegatie maakte bezwaar tegen voorstellen om schone injectienaalden beschikbaar te stellen aan drugsverslaafden en hadden moeite met de beschrijving van risicogroepen, zoals prostituees en homoseksuele mannen, zei waarnemend regionaal WHO-directeur Richard Nesbit. De voorzitter van de conferentie, de Nieuw-Zeelandse minister van volksgezondheid Pete Hodgson, zei in overleg met deelnemers aan de vergadering te hebben besloten dat geen resolutie de voorkeur verdiende boven een afgezwakte resolutie. Volgens schattingen van de Verenigde Naties zijn er in het Aziatisch-Pacifisch gebied 8,3 miljoen mensen besmet met HIV, het virus dat aids veroorzaakt. Bijna 85 procent van hen heeft geen toegang tot anti-retrovirale middelen, aldus UNAIDS. (metro-22/09/06)


Ook op lokaal vlak is hier nog veel werk aan de winkel !!

Dit nieuwsbericht maakt overduidelijk dat vooroordelen ten opzichte van culturen, sociale problemen, sexuele geaardheden, .... nog steeds de wereld niet uit zijn. Lokale projecten, centraal informatiepunt, lokale sensibilisering naar de jeugd en de gehele Aalsterse samenleving toe, ... Aalst moet en kan ook hier een voortrekkersrol spelen!
Niet enkel de theoretische aanpak en het communicatieve dient aangepakt te worden maar eveneens de praktische uitwerkingen. Het creeëren van een betere en aangepaste multiculturele samenleving in al zijn facetten is prioritair. Sociale woningbouw, beschikbare speel-en sportfaciliteiten, maximale ontplooiingsmogelijkheden voor alle bewoners en alle "samenlevingsklassen", een betere sociale begeleiding en lijst van andere projecten zijn slechts een druppel op een hete plaat maar wel het begin van een betere toekomst!


Nationale verkiezingsmeeting : Green Day !

zondag, september 10, 2006

Nieuw toppunt van sociale ongelijkheid: Nieuwe topman Ford verdient 1,5 miljoen euro

De nieuwe baas van het autoconcern Ford Motor Co krijgt een jaarsalaris van ruim 1,5 miljoen euro. Dat heeft Ford vandaag meegedeeld aan de Amerikaanse beursautoriteit SEC.
Alan Mulally, zo heet de nieuwe topman van Ford. Hij is weggehaald bij vliegtuigbouwer Boeing.
Mulally krijgt een jaarsalaris van ruim 1,5 miljoen euro.
Daarbovenop krijgt hij bijna 6 miljoen euro tekengeld en 8,7 miljoen euro voor opties die hij misloopt doordat hij bij Boeing is vertrokken.

The Wall Street Journal berekende dat Mulally dit jaar tot 26,8 miljoen euro kan verdienen met de aandelenopties en premies.
Ter vergelijking: Bill Ford, de voorganger van Mulally en achterkleinzoon van stichter Henry Ford, kreeg alleen aandelen en opties, geen salaris.
Ford moet zware bezuinigingen doorvoeren in Noord-Amerika. Het bedrijf legde in januari van dit jaar al een saneringsplan voor.

Er zouden zo'n 30.000 jobs moeten verdwijnen en tegen 2012 moeten 14 fabrieken dicht.
Waarschijnlijk zal de nieuwe topman nog meer besparingen doorvoeren. Ford was zeven van de acht laatste kwartalen verlieslatend en leed een miljardenverlies. De koers van het aandeel was sinds begin dit jaar gehalveerd.

(vrtnieuws.net 9/9/06)

zaterdag, september 09, 2006

Nieuwe namen op 0110-concerten voor verdraagzaamheid

Een hele rist nieuwe namen zijn bekend gemaakt voor de 0110-concerten voor verdraagzaamheid, tegen extremisme, tegen racisme en tegen zinloos geweld. Die worden op 1 oktober georganiseerd in Antwerpen, Gent, Brussel en Charleroi. Er is nu ook een rekeningnummer geopend voor wie wil bijdragen aan het organiseren van de concerten, aldus een mededeling van de organisatoren. In de Spiroudôme van Charleroi staan op 1 oktober tussen 19.30 uur en 24.00 uur onder meer Salvatore Adamo, Sttellla, William Dunker, Jeff Bodart, Priba 2000, Saule et les Pleureurs, Eté 67 en Hollywood Pornstars op de planken. Meer namen zouden binnenkort volgen.

In Antwerpen kreeg het concert de naam 'Kleur je stad'. Daar staan tussen 13.00 en 22.00 uur onder meer Leki & Hadise, Abdel & Young, Joost Zwegers en Hooverphonic op het podium.

In Gent is de affiche nu definitief met artiesten als Thé Lau, Hadise, Abdelli, Dirk Blanchart en Bert Ostyn. Jasper Steverlinck gaat opnieuw samen optreden met Arid en geeft zijn exclusieve première op 0110 in Gent, genaamd 'Stem Vree Wijs'.

'Schoon Brussel, Bruxelles Ma Belle' is de 0110-versie in Brussel. De Laatste Showband onder leiding van Patrick Riguelle steelt er de show met een 40-tal gastzangers en -muzikanten. Ook Viktor Lazlo, Dani Klein, Neeka en Lange Jojo zullen er te zien zijn. Place to be is het De Brouckèreplein tussen 15.00 en 18.30 uur.

Vanuit allerlei hoeken komt nu ook steun voor de 0110-concerten. Artsen Zonder Grenzen steunt openlijk het initiatief. Met de steun van de Vereniging van reclamefilmproductiehuizen wordt een tv-spot van 30 seconden opgenomen. De spot roept op voor meer verdraagzaamheid maar moet de mensen ook warm maken om massaal aanwezig te zijn op de concerten. Op initiatief van boekhandel De Groene Waterman komt er in Antwerpen een literair programma. Specifieke gegevens over het gebeuren zijn nog niet bekend, maar auteurs zoals Annelies Verbeke, Josse De Pauw, Geert van Istendael en Kamiel Vanhole hebben al toegezegd. Ook in Antwerpen organiseren beeldende kunstenaars in het kader van 0110 de tentoonstelling MUTE. Kunstenaars zoals Luc Tuymans, Guillaume Bijl en Fred Bervoets stellen tussen 24 september en 8 oktober werk tentoon rond het thema verdraagzaamheid en racisme.

Er is ook een rekeningnummer geopend waarop mensen hun directe bijdrage kunnen storten. Bedoeling is dat de organisatoren de concerten voor verdraagzaamheid gratis kunnen organiseren en in tweede instantie projecten voor kansarme mensen kunnen steunen. Giften kunnen gestort worden op 853-800 0110-67. Om de concerten te steunen, kunnen er ook nog altijd sms'jes gezonden worden naar 3699 met de boodschap '0110' (1,5 euro per sms).
(copyright - GVA 5/9)